2015-12-28

Kontrole zewnętrzne latach 2013-2016

2015

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.
Zakres kontroli: Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych, gospodarowania mieniem oraz prowadzenia inwentaryzacji za rok 2014.

 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej.
Zakres kontroli: Ochrona przeciwpożarowa.

 

2014

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.
Zakres kontroli: Kontrola problemowa w zakresie bieżącej realizacji zadań przez instytucje kultury.

 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Zakres kontroli: Wykorzystanie dotacji z MKiDN wg umowy nr 08020/12/DMP z dnia 06.07.2012 r.

 

2013

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.
Zakres kontroli: Kontrola kompleksowa za lata 2011-2012.

 

Państwowa Inspekcja Pracy.
Zakres kontroli: Przestrzeganie przepisów prawa pracy.

 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Zakres kontroli: Wykorzystanie dotacji z MKiDN wg umowy nr 08020/12/DMP z dnia 06.07.2012 r.

 

Kontrola zarządcza

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie ustanowienia standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, Komunikatu Nr 3 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych oraz Zarządzenia Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr 31/12 z dnia 24 lipca 2012 r., w Teatrze obowiązuje System Kontroli Zarządczej wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora nr 17/2012 z dnia 28.12.2012 r. 

Załączniki

  System_Kontroli_Zar...tr_Kalisz.pdf 819,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2013_MKiDN_Teatr_Kalisz.pdf 1,16 MB (pdf) szczegóły pobierz
  2014_MKiDN_Teatr_Kalisz.pdf 1,48 MB (pdf) szczegóły pobierz
  2013_UMWW_Teatr_Kalisz.pdf 3,88 MB (pdf) szczegóły pobierz
  2013_PIP_Teatr_Kalisz.pdf 6,97 MB (pdf) szczegóły pobierz
  2014_UMWW_Teatr_Kalisz.pdf 6,43 MB (pdf) szczegóły pobierz
  2015_12_23_UMWW_Teatr_Kalisz.pdf 5,47 MB (pdf) szczegóły pobierz
  2015_PSP_Teatr_Kalisz.pdf 4,58 MB (pdf) szczegóły pobierz
  2015_12_09_UMWW_Teatr_Kalisz.pdf 17,32 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się