2015-12-28

Kontrole zewnętrzne latach 2013-2016

2015

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.
Zakres kontroli: Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych, gospodarowania mieniem oraz prowadzenia inwentaryzacji za rok 2014.

 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej.
Zakres kontroli: Ochrona przeciwpożarowa.

 

2014

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.
Zakres kontroli: Kontrola problemowa w zakresie bieżącej realizacji zadań przez instytucje kultury.

 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Zakres kontroli: Wykorzystanie dotacji z MKiDN wg umowy nr 08020/12/DMP z dnia 06.07.2012 r.

 

2013

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.
Zakres kontroli: Kontrola kompleksowa za lata 2011-2012.

 

Państwowa Inspekcja Pracy.
Zakres kontroli: Przestrzeganie przepisów prawa pracy.

 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Zakres kontroli: Wykorzystanie dotacji z MKiDN wg umowy nr 08020/12/DMP z dnia 06.07.2012 r.

 

Kontrola zarządcza

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie ustanowienia standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, Komunikatu Nr 3 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych oraz Zarządzenia Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr 31/12 z dnia 24 lipca 2012 r., w Teatrze obowiązuje System Kontroli Zarządczej wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora nr 17/2012 z dnia 28.12.2012 r. 

Załączniki

  System_Kontroli_Zar...tr_Kalisz.pdf 819,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2013_MKiDN_Teatr_Kalisz.pdf 1,16 MB (pdf) szczegóły pobierz
  2014_MKiDN_Teatr_Kalisz.pdf 1,48 MB (pdf) szczegóły pobierz
  2013_UMWW_Teatr_Kalisz.pdf 3,88 MB (pdf) szczegóły pobierz
  2013_PIP_Teatr_Kalisz.pdf 6,97 MB (pdf) szczegóły pobierz
  2014_UMWW_Teatr_Kalisz.pdf 6,43 MB (pdf) szczegóły pobierz
  2015_12_23_UMWW_Teatr_Kalisz.pdf 5,47 MB (pdf) szczegóły pobierz
  2015_PSP_Teatr_Kalisz.pdf 4,58 MB (pdf) szczegóły pobierz
  2015_12_09_UMWW_Teatr_Kalisz.pdf 17,32 MB (pdf) szczegóły pobierz