2015-12-11

Struktura organizacyjna

Dyrektor Teatru – Bartosz Zaczykiewicz

Główny Księgowy – Iwona Busschaert

 

 

Dział Finansowy

Z-ca głównego księgowego – Dorota Rzepczak

Specjalista ds. księgowości i płac, kadry – Małgorzata Binduga

Specjalista ds. księgowości – kasjer – Karolina Wojnarowicz

 

Dział Organizacji Widowni, Promocji i Impresariatu

Kierownik działu organizacji widowni, promocji i impresariatu – Adela Matuszewska (urlop), Ewa Wojtysiak (zastępstwo)

Specjalista ds. organizacji widowni – Anna Przespolewska

Specjalista ds. organizacji widowni i impresariatu – Ewelina Knajdek-Marcinkowska

Specjalista ds. koordynacji pracy artystycznej i impresariatu – Liliana Skutecka

Specjalista ds. archiwum i impresariatu – Ewa Wieczorek

Specjalista ds. promocji i komunikacji – Marcelina Hertmann

Specjalista ds. promocji i reklamy – Tomasz Wierzgacz

Kasjerzy biletowi – Ewa Gruszczyńska, Aneta Joachimkowska

 

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego – Karina Guzielak

Sekretarka – Aneta Stawik

Zaopatrzeniowiec, kierowca – Piotr Binduga

Pracownik administracji – magazynier – Arleta Bartoszyk

Pracownik gospodarczy – konserwator – Wojciech Rowicki

Pracownik gospodarczy – konserwator – kierowca – Mirosław Bera

Sprzątaczki – Joanna Kąkol, Anna Piasecka

 

Dział Techniczny

Kierownik Działu Technicznego – Karol Ciupek

Główny brygadier – Grzegorz Szary

Monterzy – maszyniści sceny – Paweł Grochowski, Jan Klatkowski, Jacek Kostecki, Dariusz Łuszkiewicz, Radosław Szymczak

Rekwizytorzy – Kamil Berczak, Andrzej Górnicki

Garderobiane – Elżbieta Pałucka, Irena Pawlaczyk, Małgorzata Wypych

Rzemieślnicy teatralni: fryzjerzy-charakteryzatorzy – Elżbieta Andrzejczak, Anna Kalinowska, Karina Owczarek

Specjalista rzemiosł teatralnych – plastyk – Jolanta Pawłowska

Specjaliści rzemiosł teatralnych – krawcy – Anna Sobczak, Hanna Woźniak

Specjaliści rzemiosł teatralnych – akustycy – Andrzej Drużbiak, Sebastian Jochan

Specjaliści rzemiosł teatralnych – oświetleniowcy – Adam Glapiński, Dariusz Sałdziński, Janusz Szychta

Konserwator – Marek Aronowski

 

Stanowiska samodzielne

Specjalista ds. zamówień publicznych i BHP – Joanna Sobocka

Specjalista grafik komputerowy-informatyk – Piotr Walendowski

 

Dział artystyczny

Aktorzy – Aleksandra Andrzejewska, Zbigniew Antoniewicz, Izabela Beń, Agnieszka Dulęba-Kasza, Bożena Grzybowska, Michał Grzybowski, Jacek Jackowicz, Małgorzata Kałędkiewicz-Pawłowska, Ewa Kibler, Kama Kowalewska, Dawid Lipiński, Wojciech Masacz, Agnieszka Sołtysiak-Dzięcielska, Dariusz Sosiński, Marcin Trzęsowski, Izabela Wierzbicka, Michał Wierzbicki, Lech Wierzbowski.

Inspicjenci – Nikola Brojerska, Agnieszka Kasprzak.

Załączniki

  Kodeks_etyki_Teatru...lawskiego.pdf 288,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Regulamin_Pracy_Teatru_2012.pdf 398,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Regulamin_wynagradz...tr_Kalisz.pdf 328,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Regulamin_organizac...lisz_2015.pdf 298,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Schemat_organizacyj...tr_Kalisz.pdf 107,94 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się