2015-12-30

Prawo i prace legislacyjne

Zarządzenia Dyrektora Teatru 2013-2016

 

Załączniki

  2013_01_23_zarzadzenie_1.pdf 354,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2013_01_24_zarzadzenie_2.pdf 760,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2013_02_22_zarzadzenie_3.pdf 421,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2013_04_10_zarzadzenie_5.pdf 314,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2013_04_10_zarzadzenie_6.pdf 376,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2013_04_10_zarzadzenie_4.pdf 795,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2013_04_10_zarzadzenie_7.pdf 558,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2013_04_10_zarzadzenie_8.pdf 501,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2013_08_12_zarzadzenie_11.pdf 458,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2013_09_13_zarzadzenie_12.pdf 592,74 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2013_09_13_zarzadzenie_13.pdf 538,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2013_09_13_zarzadzenie_14.pdf 538,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2013_10_09_zarzadzenie_15.pdf 950,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2013_12_02_zarzadzenie_17.pdf 387,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2013_12_02_zarzadzenie_18.pdf 339,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2013_12_02_zarzadzenie_16.pdf 642,74 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2013_07_05_zarzadzenie_9.pdf 3,53 MB (pdf) szczegóły pobierz
  2014_02_21_zarzadzenie_1.pdf 432,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2014_03_20_zarzadzenie_2.pdf 467,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2014_03_24_zarzadzenie_3.pdf 360,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2014_04_10_zarzadzenie_5.pdf 519,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2014_06_24_zarzadzenie_7.pdf 342,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2014_03_31_zarzadzenie_4.pdf 950,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2014_04_10_zarzadzenie_6.pdf 492,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2014_10_15_zarzadzenie_10.pdf 365,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2014_06_24_zarzadzenie_8.pdf 1,66 MB (pdf) szczegóły pobierz
  2014_10_14_zarzadzenie_9.pdf 633,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2014_10_15_zarzadzenie_11.pdf 371,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2014_11_04_zarzadzenie_12.pdf 649,61 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2014_11_28_zarzadzenie_13.pdf 576,1 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2015_01_08_zarzadzenie_2.pdf 712,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2015_01_07_zarzadzenie_1.pdf 735,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2015_02_03_zarzadzenie_6.pdf 376,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2015_01_14_zarzadzenie_3.pdf 1,18 MB (pdf) szczegóły pobierz
  2015_02_13_zarzadzenie_7.pdf 22,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2015_02_13_zarzadzenie_8.pdf 19,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2015_01_28_zarzadzenie_4.pdf 1,44 MB (pdf) szczegóły pobierz
  2015_02_16_zarzadzenie_9.pdf 712,37 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2015_02_11_zarzadzenie_5.pdf 1,68 MB (pdf) szczegóły pobierz
  2015_03_31_zarzadzenie_11.pdf 579,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2015_02_16_zarzadzenie_10.pdf 1,1 MB (pdf) szczegóły pobierz
  2015_03_31_zarzadzenie_12.pdf 540,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2015_03_31_zarzadzenie_13.pdf 509,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2015_04_08_zarzadzenie_15.pdf 363,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2015_04_08_zarzadzenie_14.pdf 345,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2015_04_08_zarzadzenie_18.pdf 490,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2015_04_08_zarzadzenie_16.pdf 1,15 MB (pdf) szczegóły pobierz
  2015_04_08_zarzadzenie_17.pdf 702,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2015_06_10_zarzadzenie_19.pdf 584,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2015_08_21_zarzadzenie_21.pdf 364,87 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2015_07_10_zarzadzenie_20.pdf 554,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2015_10_08_zarzadzenie_23.pdf 360,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2015_09_01_zarzadzenie_22.pdf 568,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2015_10_08_zarzadzenie_25.pdf 376,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2015_10_22_zarzadzenie_26.pdf 454,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2015_10_08_zarzadzenie_24.pdf 359,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2015_10_22_zarzadzenie_27.pdf 495,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2015_11_20_zarzadzenie_28.pdf 799,1 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2015_11_30_zarzadzenie_29.pdf 993,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2015_12_10_zarzadzenie_31.pdf 345,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2013_07_19_zarzadzenie_10.pdf 824,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2016_01_13_zarzadzenie_1.pdf 562,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2016_02_01_zarzadzenie_4.pdf 675,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2016_01_15_zarzadzenie_2.pdf 548,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2016_02_01_zarzadzenie_3.pdf 951,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2016_02_11_zarzadzenie_6.pdf 354,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2016_02_11_zarzadzenie_7.pdf 334,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2016_04_01_zarzadzenie_9.pdf 255,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2016_04_12_zarzadzenie_10.pdf 561,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2016_02_10_zarzadzenie_5.pdf 1,51 MB (pdf) szczegóły pobierz
  2016_04_01_zarzadzenie_8.pdf 942,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2016_04_12_zarzadzenie_11.pdf 566,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2016_06_20_zarzadzenie_13.pdf 545,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2016_04_20_zarzadzenie_12.pdf 369,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2016_06_21_zarzadzenie_14.pdf 478,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2016_09_11_zarzadzenie_15.pdf 775,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2016_09_14_zarzadzenie_17.pdf 632,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2016_09_14_zarzadzenie_16.pdf 366,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2016_09_28_zarzadzenie_18.pdf 646,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2016_10_11_zarzadzenie_19.pdf 746,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2016_10_17_zarzadzenie_21.pdf 694,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2016_11_30_zarzadzenie_22.pdf 661,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2016_10_13_zarzadzenie_20.pdf 1,58 MB (pdf) szczegóły pobierz
  2016_12_01_zarzadzenie_24.pdf 605,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2016_11_30_zarzadzenie_23.pdf 2,27 MB (pdf) szczegóły pobierz
  2017_01_30_zarzadzenie_1.pdf 439,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2017_01_30_zarzadzenie_2.pdf 386,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2017_03_8_zarzadzenie_4.pdf 336,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2017_02_15_zarzadzenie_3.pdf 953,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2017_03_8_zarzadzenie_5.pdf 390,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2017_03_13_zarzadzenie_6.pdf 405 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2017_03_20_zarzadzenie_7.pdf 334,73 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się