2015-12-11

Kontakt

Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu
Plac Bogusławskiego 1
62-800 Kalisz
tel. 62 760 53 00
teatr@teatr.kalisz.pl
www.teatr.kalisz.pl

 

Dyrekcja Teatru
Sekretariat Aneta Stawik
tel. 62 760 53 02
fax 62 760 53 03
sekretariat@teatr.kalisz.pl

 

Zamówienia publiczne i BHP
Joanna Sobocka
tel. 62 760 53 22
joanna.sobocka@teatr.kalisz.pl  

 

Organizacja widowni
Anna Przespolewska
tel. 62 760 53 10
bow@teatr.kalisz.pl

 

Koordynacja pracy artystycznej / impresariat
Liliana Skutecka
tel. 62 760 53 12
liliana.skutecka@teatr.kalisz.pl

 

Kierownik działu organizacji widowni i promocji
Ewa Wojtysiak (zastępstwo), Adela Matuszewska (urlop)
tel. 62 760 53 15
ewa.wojtysiak@teatr.kalisz.pladela.matuszewska@teatr.kalisz.pl

 

Media / internet
Marcelina Hertmann
tel. 62 760 53 21
marcelina.hertmann@teatr.kalisz.pl

 

Reklama i promocja
Tomasz Wierzgacz
tel. 62 760 53 13
tomasz.wierzgacz@teatr.kalisz.pl

 

Kierowniczka operacyjna
Kalina Michocka
tel. 62 760 53 02
kalina.michocka@teatr.kalisz.pl

 

Z-ca głównego księgowego
Dorota Rzepczak
tel. 62 760 53 32
dorota.rzepczak@teatr.kalisz.pl

 

Kierownik administracyjny
Karina Guzielak
tel. 62 760 53 40
karina.guzielak@teatr.kalisz.pl

Kierownik techniczny
Karol Ciupek
tel. 62 760 53 50
karol.ciupek@teatr.kalisz.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się