2015-12-11

Kontakt

Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu
Plac Bogusławskiego 1
62-800 Kalisz
tel. 62 760 53 00
teatr@teatr.kalisz.pl
www.teatr.kalisz.pl

 

Dyrekcja Teatru
Sekretariat Aneta Stawik
tel. 62 760 53 02
fax 62 760 53 03
sekretariat@teatr.kalisz.pl

 

Zamówienia publiczne i BHP
Joanna Sobocka
tel. 62 760 53 22
joanna.sobocka@teatr.kalisz.pl  

 

Organizacja widowni
Anna Przespolewska
tel. 62 760 53 10
bow@teatr.kalisz.pl

 

Koordynacja pracy artystycznej / impresariat
Liliana Skutecka
tel. 62 760 53 12
liliana.skutecka@teatr.kalisz.pl

 

Kierownik działu organizacji widowni i promocji
Ewa Wojtysiak (zastępstwo), Adela Matuszewska (urlop)
tel. 62 760 53 15
ewa.wojtysiak@teatr.kalisz.pladela.matuszewska@teatr.kalisz.pl

 

Media / internet
Marcelina Hertmann
tel. 62 760 53 21
marcelina.hertmann@teatr.kalisz.pl

 

Reklama i promocja
Tomasz Wierzgacz
tel. 62 760 53 13
tomasz.wierzgacz@teatr.kalisz.pl

 

Kierowniczka operacyjna
Kalina Michocka
tel. 62 760 53 02
kalina.michocka@teatr.kalisz.pl

 

Z-ca głównego księgowego
Dorota Rzepczak
tel. 62 760 53 32
dorota.rzepczak@teatr.kalisz.pl

 

Kierownik administracyjny
Karina Guzielak
tel. 62 760 53 40
karina.guzielak@teatr.kalisz.pl

Kierownik techniczny
Karol Ciupek
tel. 62 760 53 50
karol.ciupek@teatr.kalisz.pl